Levering


Frøya Gourmet stiller strenge krav til levering av varer. Våre kjølebiler gjør at vi har full kontroll over hele kjølelinja fra fiskeren leverer fisken på vårt mottak til levering til kunde. Vi leverer premium kvalitet i hele Norge.